Organistatie

 

Het Bestuur van IBC ’t Gooi bestaat uit:

Voorzitter :
Nico de Boer
Plaat 20
1261 LH Blaricum
tel: 035-5251550 – email: boer1124@zonnet.nl

Penningmeester : Nico de Saegher    Wasbeer 9  1273 JM Huizen.

Tel. : 06- 17969876          email : nicodesaegher@gmail.com

 

Secretaris:
Ger Dijkstra

Kalverkamp 29    3831 PR  Leusden

Tel. 033 – 494 8292 / 06- 21930348  email : ger.co.dijkstra@ziggo.nl

Algemeen Adjunct:
Joop de Bruin
Hoefblad 20
1273 AD Huizen
tel: 035-5254764 – email: j.debruin@kpnmail.nl

 Wedstrijdsecretaris :
Piet Krop
Winter  85
8251 NW Dronten
tel: 0321-311322 – email: pckrop@kpnmail.nl

 

 

Redactie clubblad,      ” De Nieuwsbrief ”  :
Ger Dijkstra

Verder kent IBC ’t Gooi diverse commissies en functies die het bestuur ondersteunen zoals: organisatie voor toernooien en competities, wedstrijdleiders, rink-indelingscommissie, sociale commissie, materiaalbeheer, PR-funktie, opleidingen en een redactie voor ons clubblad.