Organisatie

Het Bestuur van IBC ’t Gooi bestaat uit:

Voorzitter : Ger Dijkstra ,    Tel. :  0621930348  email : g.p.dijkstra8@gmail.com

Secretaris :  Els de Vringer,   Tel. 035 – 5389436   email :  e.devringer@gtmail.com

Penningmeester  : Nico de Saegher

Tel. : 06- 17969876          email : nicodesaegher@gmail.com

Verder kent IBC ’t Gooi diverse commissies en functies die het bestuur ondersteunen zoals: organisatie voor toernooien en competities, wedstrijdleiders, rink-indelingscommissie, sociale commissie, materiaalbeheer, PR-funktie, opleidingen en een redactie voor ons clubblad.