Organisatie

Het Bestuur van IBC ’t Gooi bestaat uit:

Penningmeester : Nico de Saegher    Wasbeer 9  1273 JM Huizen.

Tel. : 06- 17969876          email : nicodesaegher@gmail.com

Secretaris:
Ger Dijkstra

Kalverkamp 29    3831 PR  Leusden

Tel.  06- 21930348  email : g.p.dijkstra8@ziggo.nl

Algemeen bestuurslid: Peter Faaij   email: pfaaij@xs4all.nl

Verder kent IBC ’t Gooi diverse commissies en functies die het bestuur ondersteunen zoals: organisatie voor toernooien en competities, wedstrijdleiders, rink-indelingscommissie, sociale commissie, materiaalbeheer, PR-funktie, opleidingen en een redactie voor ons clubblad.