Organisatie

Het Bestuur van IBC ’t Gooi bestaat uit:

Functie               Naam                Telefoonnummer  Emailadres

Voorzitter           Ger Dijkstra        06-21930348       voorzitter@bowlsclubhetgooi.nl

Secretaris          Els de Vringer     035-5389436       secretaris@bowlsclubhetgooi.nl

Penningmeester  Nico de Saegher  06-17969876       penningmeester@bowlsclubhetgooi.nl

Verder kent IBC ’t Gooi diverse commissies en functies die het bestuur ondersteunen zoals: organisatie voor toernooien en competities, wedstrijdleiders, rink-indelingscommissie, sociale commissie, materiaalbeheer, PR-funktie, opleidingen en een redactie voor ons clubblad.